HomePortalFAQRegisterLog in

altText
altText
altText
altText
altText
altText

Share | 
 

 Have I translated this right?

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
cowshed-sarah
Super user
Super user
cowshed-sarah

Posts : 316
Join date : 2010-03-24
Age : 71

PostSubject: Have I translated this right?   Mon Nov 25, 2013 9:00 am

They want to ban cars with right-hand drive.

Original Bulgarian
[You must be registered and logged in to see this link.]
Абсолютна забрана на колите с десен волан у нас. Това поискаха експерти по време на дискусия в Народното събрание за промените в Закона за движение по пътищата вчера.

„Тези коли, автобуси и камиони са изключително опасни и не трябва изобщо да се движат по нашите пътища”, категоричен е изпълнителният директор на „Технотест” инж. Драгомир Мицов, пише "
Монитор"
.

Той разказа случай за автобус с десен волан, който се движел по линията София – Перник. Рейсът с обърната дирекция стоварил хората директно на пътя вляво, откъдето минават колите.

Ако предложението бъде прието, това ще наложи шофьори, които са купили колите си от Великобритания, да обръщат воланите им.

Освен връщането на полигона за упражнение при обучението, друго предложение, което беше направено по време на кръглата маса вчера, е шофьорите, които системно превишават скоростта, да бъдат изпращани на психотест. Ако не го издържат, то книжката им да бъде отнемана за значително по-дълъг период от време, отколкото предвижда сега действащото законодателство.

Колоездачите също да имат книжки, за да могат да търпят санкции при нарушение на Закона за движение по пътищата, беше друго от обсъдените на кръглата маса предложения вчера.

Подобен модел действал в Холандия. Само в София през лятото беше отчетено, че почти всеки втори колоездач допуска нарушения, когато се предвижва по улиците.

Велосипедистите минават на червено, карат по тротоарите и по пешеходните пътеки.

Системните нарушители на закона пък ще бъдат изпращани в болница, където да полагат обществено-полезен труд. Това е едно от предложенията за промяна в закона. Така джигитите ще могат да видят какво причинява безразсъдното шофиране и да се замислят, когато следващия път настъпят газта.

3 години изпитателен срок за водачите, които са взели наскоро книжка, поискаха от Съюза на българските автомобилисти. Председателят им Георги Янакиев обясни, че подобна практика имало в Австрия, Финладния, Швейцария и в други европейски страни и тя давала резултат.

Депутатът от БСП Татяна Буруджиева пък излезе с идеята да се забрани на младите водачи да шофират мощни автомобили.

Тя се ангажира да внесе такъв текст в бъдещ нов закон за движение по пътищата. Според Буруджиева експертите ще определят каква да е допустимата мощност на автомобила, какъв да е "
преходният период"
за младия шофьор - 6 месеца или една година.Google translate
Absolute ban on cars with right-hand drive country. It asked experts at a discussion in the National Assembly for amendments to traffic yesterday.

"
These cars , buses and trucks are extremely dangerous and should never be run on our roads ,"
said Executive Director of "
Technotest "
Mr. Dragomir Mitsov wrote "
Monitor"
.

He said the case for right-hand drive bus , which run on the line Sofia - Pernik . The bus reversed Directorate people discharged directly in the path to the left where the cars go by .

If accepted , this would require drivers who bought cars from the UK to pay their steering wheels .

Besides the return of the polygon for the training exercise , another proposal was made during the roundtable yesterday , is drivers who regularly exceed the speed to be sent to the psych . If you do not pass , then their license is suspended for a significantly longer period of time than that of the current legislation .

Cyclists also have books , so they are liable for violation of the road, was another of the issues discussed at the roundtable proposals yesterday.

A similar pattern acted in the Netherlands. Only in Sofia during the summer was reported that almost every other cyclist in default when predvizhva the streets.

Cyclists pass a red light , driving on sidewalks and walkways .

System offenders do will be sent to hospital, where to make community service . This is one of the proposals to change the law. So dzhigitite will see what causes reckless driving and think the next time you hit the gas .

3 years probation for drivers who have taken a recent book requested by the Union of Bulgarian Motorists . President George Yanakiev they explained that this practice was in Austria, Finland so , Switzerland and other European countries and it works.

BSP MP Tatyana Burudjieva you come up with the idea to ban young drivers from driving powerful cars.

It is committed to such a text be a new law on road traffic . According Burudjieva experts will determine what is permissible power of the car, what is "
transitional period"
for young driver - six months or a year .This issue comes up every couple of years but nothing has ever happens about it. and I hope it never does.
Back to top Go down
justbazz1
Moderator
Moderator
avatar

Posts : 1161
Join date : 2012-07-20

PostSubject: Re: Have I translated this right?   Mon Nov 25, 2013 12:42 pm

The old chestnut about right hand drive vehicles has been around for at least the 6 and a bit years that I've been here. I was told ages ago, that some politician or official was involved in an accident with a RHD vehicle and has had a hatred of them ever since...no idea if it's true or not. The issue with the bus is a very valid one..passengers are loaded and unloaded in the traffic lane, not onto the footpath!

The rest of the post is pretty normal stuff..law abiding drivers and cyclists have nothing to worry about.
Back to top Go down
cowshed-sarah
Super user
Super user
cowshed-sarah

Posts : 316
Join date : 2010-03-24
Age : 71

PostSubject: Re: Have I translated this right?   Mon Nov 25, 2013 2:56 pm

Thanks bgbazz T
Back to top Go down
Sponsored content
PostSubject: Re: Have I translated this right?   

Back to top Go down
 

Have I translated this right?

View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 :: Traveling to and around Bulgaria-